Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (46/GM-UBND ngày 02/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua,

công tác khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời

a) Đại biểu Trung ương:

- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

b) Đại biểu tỉnh:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                              

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp tỉnh (các đơn vị trong Cụm thi đua của tỉnh);

- Các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng Phòng Nội vụ và cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố;     

- Các tập thể, cá nhân báo cáo tham luận (có danh sách gửi kèm);

- Các tập thể, cá nhân, gia đình được khen thưởng (có danh sách gửi kèm);

- Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ ngày 09 tháng 02 năm 2018 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

4. Tổ chức thực hiện

a) Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

b) UBND các huyện có trách nhiệm bố trí xe đưa đón đại biểu là tập thể, cá nhân, hộ gia đình (trên địa bàn huyện quản lý) có tên trong danh sách khen thưởng và các cá nhân báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn