Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc hoãn kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (47/TB-UBND ngày 01/02/2018).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư

Nam thành phố Lạng Sơn

 

 

Ngày 31/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 40/GM-UBND về việc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.

 

Do có chương trình công tác đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh hoãn nội dung kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn theo Giấy mời nêu trên. Thời gian kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn