Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Nghị định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ Năm, 01/02/2018 - 23:08
Ngày văn bản: 
10/01/2018
Số văn bản: 
07/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Số sao lục: 
87/SY-VP
Nơi nhận: 
Hiệp hội DN tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn