Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng

Thứ Năm, 01/02/2018 - 23:01
Ngày văn bản: 
22/12/2017
Số văn bản: 
64/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài nguyên và môi trường
Số sao lục: 
81/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn