Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018

Thứ Năm, 01/02/2018 - 22:58
Ngày văn bản: 
09/01/2018
Số văn bản: 
16/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành: 
Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia
Số sao lục: 
78/SY-VP
Nơi nhận: 
VP Ban ATGT tỉnh ; Các huyện, thành phố ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn ; TV Ban ATGT tỉnh ; Các đoàn thể tỉnh
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn