Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư Quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

Thứ Năm, 01/02/2018 - 22:56
Ngày văn bản: 
29/12/2017
Số văn bản: 
53/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Giao thông vận tải
Số sao lục: 
77/SY-VP
Nơi nhận: 
Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Các huyện, thành phố
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn