Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

Thứ Năm, 01/02/2018 - 22:52
Ngày văn bản: 
29/12/2017
Số văn bản: 
3827/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành: 
Bộ Khoa học và công nghệ
Số sao lục: 
75/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn