Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Thứ Năm, 01/02/2018 - 22:47
Ngày văn bản: 
29/12/2017
Số văn bản: 
45/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Số sao lục: 
74/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố ; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn