Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất, năm 2018 (43/GM-UBND ngày 01/02/2018).

GIẤY MỜI

Dự họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh

gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất, năm 2018

         

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KTTH - Văn phòng UBND tỉnh;

2. Nội dung: Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Mậu Tuất, năm 2018.  

3. Thời gian: Từ 14h00, ngày 05/02/2018 (thứ Hai)

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp.  

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn