Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Thứ Tư, 31/01/2018 - 23:10
Ngày văn bản: 
28/12/2017
Số văn bản: 
14/2017/TT-BXD
Cơ quan ban hành: 
Bộ Xây Dựng
Số sao lục: 
72/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn