Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước

Thứ Tư, 31/01/2018 - 23:04
Ngày văn bản: 
08/01/2018
Số văn bản: 
28/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành: 
Bộ Nội vụ
Số sao lục: 
68/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ; Thường trực Tỉnh uỷ
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn