Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Thứ Tư, 31/01/2018 - 23:03
Ngày văn bản: 
29/12/2017
Số văn bản: 
31/2017/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số sao lục: 
67/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn