Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (41/GM-UBND ngày 31/01/2018).

GIẤY MỜI

Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với các nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Bưu điện tỉnh;

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc.

2. Thời gian: Từ 16h00’ ngày 01/02/2018 (thứ Năm).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu, công tác lễ tân phục vụ buổi lễ;

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, ma két điều hành chương trình và các điều kiện cần thiết khác.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian, địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn