Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tại hiện trường việc ĐTXD dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (giai đoạn 1) (35/GM-UBND ngày 30/01/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra hiện trường việc ĐTXD dự án Hệ thống thoát nước

và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (giai đoạn 1)

         

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh sáng ngày 29/01/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn như sau:

1. Thành phần:

  - Đồng chí Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

  - Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải.

  - Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn.

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư mời Ban Quản lý dự án, các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu thi công).

2. Nội dung

  Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường những điểm đang thi công để thống nhất phương án hoàn trả mặt đường để phục vụ tốt an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất.

3. Thời gian, địa điểm

  - Tập trung tại Trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn.

  - Từ 14 giờ 00 ngày  31 tháng 01 năm 2018 (thứ Tư).

4. Phân công chuẩn bị

 - Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn báo cáo tiến độ, kế hoạch thực hiện các gói thầu; kế hoạch hoàn thành các điểm đang thi công.

- Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra.

          Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn