Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Làm việc với Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn về tình hình xây dựng và phương án hoạt động của Trạm thu giá BOT, Quốc lộ 1A (31/GM-UBND ngày 29/01/2018).

GIẤY MỜI

Làm việc với Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn về tình hình xây dựng và phương án hoạt động của Trạm thu giá BOT, Quốc lộ 1A

 

 

Thực hiện Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa và làm việc với Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn về tình hình xây dựng và phương án hoạt động của Trạm thu giá BOT Quốc lộ 1A, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng;

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Làm việc với Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn về tình hình xây dựng và phương án hoạt động của Trạm thu giá BOT quốc lộ 1A.

3. Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc

Các thành phần tham dự tập trung tại Km93, Quốc lộ 1A - Trạm thu giá BOT, huyện Hữu Lũng vào 14 giờ 30 phút ngày 31/01/2018 (thứ Tư) để kiểm tra thực địa. Họp kết luận buổi làm việc tại Văn phòng Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại Hữu Lũng.

4. Công tác chuẩn bị

a) Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo:

- Về tình hình xây dựng Trạm thu giá BOT, các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

- Phương án hoạt động của Trạm thu giá BOT Quốc lộ 1A; dự báo tình hình và phương án giải quyết các tình huống mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông tại khu vực Trạm thu giá.

- Bố trí địa điểm họp kết luận buổi làm việc.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo phương án bố trí hoạt động Trạm kiểm dịch động vật Hữu Lũng để đảm bảo thuận tiện trong công tác kiểm dịch, không để xảy ra ùn tắc, xung đột giao thông khi hoạt động đồng thời với Trạm thu giá BOT.

c) Các sở, ngành, cơ quan tham dự buổi làm việc, chuẩn bị nội dung theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn