Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (30/GM-UBND ngày 26/01/2018)

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai

 nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-VPCP ngày 25/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, do đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì; UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;

- Các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND 05 huyện biên giới và thành phố Lạng Sơn;

-  Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Phòng PV11 (Công an tỉnh), Chi cục Quản lý Thị trường.

2. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2018.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Công an tỉnh và Sở Công Thương chủ động liên hệ, cập nhật tài liệu của Trung ương, in, phát  tài liệu cho các đại biểu dự Hội nghị, chuẩn bị báo cáo tham luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Hội nghị;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan.

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho Hội nghị.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, chuẩn bị phòng họp, đăng ký đại biểu dự Hội nghị với Văn phòng Chính phủ.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị đúng thành phần./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn