Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Chương trình tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa (28/GM-UBND ngày 24/01/2017).

GIẤY MỜI

Dự Chương trình tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,

Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa

 

 

          Thực hiện Chương trình tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa và hộ nghèo, hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời Đại biểu tới dự Chương trình tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, cụ thể như sau:

          1. Thành phần

- Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam và một số lãnh đạo Ban chuyên môn của NHCSXH Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy;

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh;

          - Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ thành phố Lạng Sơn;

          - Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố;

          - Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn thành phố (giao UBND thành phố mời và đưa đón đại biểu).

        2. Nội dung: Tổ chức Chương trình tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (có chương trình kèm theo).

        3. Thời gian: 01 buổi, từ 10h30’, ngày 26/01/2018.

        4. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn.

          Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn