Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 23/01/2018 - 21:55

Ngày 20/01/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND).

 

Ảnh minh họa ( Nguồn Internet)

Quyết định quy định rõ thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban Kinh tế - xã hội của HĐND cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp để cho ý kiến về quyết toán ngân sách. Cụ thể, UBND cấp xã báo cáo trước ngày 31 tháng 3 sau khi năm ngân sách kết thúc; UBND cấp huyện báo cáo trước ngày 30 tháng 4 sau khi năm ngân sách kết thúc.

 

Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trước ngày 31 tháng 7 sau khi năm ngân sách kết thúc.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND huyện, thành phố và HĐND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Thùy Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn