Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời về việc hoãn cuộc họp xem xét nội dung Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020 (30/TB-UBND ngày 23/01/2017).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn cuộc họp xem xét nội dung Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020.

          

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 26/GM-UBND ngày 22/01/2018, mời họp xem xét nội dung Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/01/2018 (Thứ Tư), tại Phòng họp A3, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Do có chương trình công tác đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoãn cuộc họp trên. Thời gian, địa điểm tổ chức họp sẽ thông báo cụ thể sau.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần dự họp biết./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn