Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 23/01/2018 - 14:54

UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 19/01/2018).

 

Một góc thành phố Lạng Sơn Nguồn: kinhtedothi.vn

Theo quyết định, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức. Cụ thể: Đối với thành phố Lạng Sơn, đất ở đô thị: Đường loại I: Hệ số điều chỉnh  K = 1,8; đường loại II: Hệ số điều chỉnh K = 1,5; đường loại III: Hệ số điều chỉnh K = 1,2; đường loại IV và các đường còn lại tại đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,1. Các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,2. Các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Văn Quan, Tràng Định, đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,15. Các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,1. Đất ở nông thôn: Hệ số điều chỉnh K = 1,1 áp dụng cho tất cả các huyện, thành phố.

 

Hệ số điều chỉnh K = 1,0 áp dụng cho tất cả các huyện, thành phố, để xác định tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; trả tiền thuê đất hàng năm khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn