Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Thứ Hai, 22/01/2018 - 22:07
Ảnh minh họa (baolangson.vn)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 22/01/2018).

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số Cải cách hành chính (Do Bộ Nội vụ cung cấp) hoàn thành trước ngày 28/02/2018; Phối hợp cơ quan có liên quan (Bưu điện tỉnh) thực hiện điều tra xã hội học theo văn bản hướng dẫn số 62/BNV-CCHC ngày 05/01/2018 của Bộ Nội vụ, về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

 

Thùy Linh

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn