Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thủ tướng chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Thứ Hai, 22/01/2018 - 17:28

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đề ra trong năm 2018, (Công văn số: 32/LĐCP, ngày 18/01/2018).

 

Nguồn: Intenet

Theo đó, với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong các lĩnh vực công tác ngay từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đồng thời tập trung làm tốt những việc sau: Khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tập trung chỉ đạo triển khai, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, nhất là trước Tết và sau nghỉ Tết.

 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và các Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu đạt kết quả thực chất, toàn diện hơn trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy kết quả đạt được năm 2017, tiếp tục hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, tăng cường phối hợp, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa, toàn diện hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tinh giản biên chế, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Theo dõi sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn