Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra Khu di tích danh thắng Núi Tô Thị và thành Nhà Mạc (27/GM-UBND ngày 22/01/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra Khu di tích danh thắng Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc

 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 01/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa Khu di tích danh thắng Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc để chuẩn bị cho Lễ phát động trồng cây, trồng hoa Đào Xuân Mậu Tuất năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng;

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn UBND phường Tam Thanh;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24/01/2018 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Tại Khu di tích Núi Tô Thị và thành Nhà Mạc (Đoàn tập trung tại trụ sở UBND phường Tam Thanh lúc 13 giờ 50 phút).

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn tập trung làm việc tại trụ sở UBND phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

4. Công tác chuẩn bị

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác chuẩn bị cho hoạt động trồng cây Đào trên Khu di tích;

- Giao UBND thành phố Lạng Sơn, các Sở liên quan báo cáo các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kính mời các đồng chí tham gia đúng thành phần, thời gian, địa điểm./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn