Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018

Thứ Hai, 22/01/2018 - 16:20

UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2018, (Công văn số 45/UBND-KTTH, ngày 19/01/2018).

 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung thực hiện quyết liệt các Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp

 

Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành quản lý, thực hiện tốt các quy định về phối hợp quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn