Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch tuyên truyền về công tác điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định và Lộc Bình

Thứ Bảy, 20/01/2018 - 23:20

Ban chỉ đạo điều chỉnh đơn vị địa giới hành chính tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số: 10/KH-BCĐ, ngày 18/01/2018 về tuyên truyền về công tác điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Tràng Định và Lộc Bình.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kế hoạch tập trung thông tin, tuyên truyền một số văn bản quy định về thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính, như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Đất đai và các văn bản liên quan về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập đơn vị hành chính; về nội dung công việc, thẩm quyền thực hiện, thời gian hoàn thành Đề án. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua các cơ quan thông tin đại chúng;  qua đội ngũ báo cáo viên các cấp; qua các văn bản, tài liệu ./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn