Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 22/01/2018 đến Chủ nhật ngày 28/01/2018)

Thứ Năm, 18/01/2018 - 15:49

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 22/01/2018

 

THỨ BA

Ngày 23/01/2018

 

THỨ TƯ

Ngày 24/01/2018

 

THỨ NĂM

Ngày 25/01/2018

 

THỨ SÁU

Ngày 26/01/2018

 

THỨ BẢY

Ngày 27/01/2018

 

CHỦ NHẬT

Ngày 28/01/2018

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến Họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2017

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: 13h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

Chiều: 14h Dự kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh, (kỳ bất thường)

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Quảng Tây và Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Quảng Tây và Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Quảng Tây và Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Quảng Tây và Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Quảng Tây và Hắc Long Giang, Trung Quốc

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018

Sáng: Họp xem xét nội dung Quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, xử lý rác thải giai đoạn 2018-2020.

Sáng: Dự kiến Họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

 

Chiều: 14h Họp triển khai công tác bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Chiều: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Chiều: 14h Dự kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh, (kỳ bất thường)

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

7h30 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2018

Sáng: Kiểm tra Khu di tích danh thắng Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc

Sáng: Dự kiến Họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự Họp Ban Thường vụ huyện ủy Hữu Lũng

Chiều: 14h Dự kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh, (kỳ bất thường)

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn