Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc hoàn thiện Đề án về khu di tích lịch sử chiến thắng Chi Lăng (103/VP-KGVX, ngày 12/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Thực hiện Kết luận số 765-KL/TU ngày 23/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 19, 20 tháng 12 năm 2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tên Đề án bảo đảm phù hợp; biên tập, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung của Đề án. Hoàn thành dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh trước ngày 06/02/2018.

2. Xây dựng tóm tắt thuyết minh; phối cảnh ý tưởng (3D, slide 3D, mô hình 3D) một số hạng mục công trình như: Nhà trưng bày; Công trình Đền thờ (có mức độ tâm linh cao, linh thiêng nhưng đại chúng hóa); Khu vực cảnh quan - sinh thái,… để tố chức lấy ý kiến rộng rãi của các cấp, các ngành và Nhân dân;  chủ động vận động xã hội hóa các hạng mục, công trình, khu vực đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước. Hoàn thành tài liệu trước ngày 31/01/2018, báo cáo UBND tỉnh để tổ chức trưng bày tại Triển lãm hoa Đào và ảnh đẹp về Lạng Sơn, từ ngày 10/02/2018 đến hết ngày 02/3/2018 (từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất), sau đó tiếp tục trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn