Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 15/01/2018 đến Chủ nhật ngày 21/01/2018)

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 20:56

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 15/01/2018

 

THỨ BA

Ngày 16/01/2018

 

THỨ TƯ

Ngày 17/01/2018

 

THỨ NĂM

Ngày 18/01/2018

 

THỨ SÁU

Ngày 19/01/2018

 

THỨ BẢY

Ngày 20/01/2018

 

CHỦ NHẬT

Ngày 21/01/2018

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ 27

Sáng: Họp BCĐ xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Họp Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Chiều: Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTAT GT năm 2017 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của TW

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị tổng kết ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 – Bưu Điện tỉnh

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra

Sáng: Kiểm tra thực địa công tác GPMB, thi công dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Sáng: Dự Hội nghị tổng kết năm của Sở Thông tin và Truyền thông

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018

Chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTAT giao thông năm 2017 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của TW

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thon

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương tại thành phố Hà Nội

 

 

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: 8h00 Họp xem xét, đánh giá công tác đấu giá, thanh lý hàng hóa tịch thu năm 2017

 

Sáng: Dự Hội nghị tổng kết Liên minh HTX tỉnh năm 2017.

Sáng: Dự Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thu NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

 

 

Chiều: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 tại BQL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn

Chiều: 14h Dự Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Cục Thuế tỉnh.

Chiều: Dự Hội nghị tổng kết Cục Hải quan 2017.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ 27

- Dự Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2018”

Sáng: 8h30 Dự Lễ công bố “Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh” và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện NĐ số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011

Sáng:  Dự Hội nghị Tổng kết Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh và công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2017

 

 

 

 

 

Chiều: 13h30 Dự Hội nghị lần thứ chín Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự  Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều: 14h00 Dự Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018  Sở LĐTB&XH

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn