Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hướng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 (99/VP-KTTH, ngày 11/01/2018).

 

Kính gửi:

 

 

- Sở Công Thương;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 100/BCT-TCNL ngày 05/01/2018 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hướng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn trên; tổng hợp, trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương kết quả Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 theo đúng yêu cầu.

(Công văn số 100/BCT-TCNL được gửi kèm theo qua eOffice và trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn