Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt (95/VP-KTN, ngày 11/01/2018).

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

 

Thực hiện Công văn số 177/BGTVT-KCHT ngày 08/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến, gửi trực tiếp Bộ Giao thông vận tải theo đúng yêu cầu tại Công văn trên.

(Công văn số 177/BGTVT-KCHT được gửi kèm qua eOffice, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn