Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Thứ Tư, 10/01/2018 - 20:46

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 (Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 10/1/2018).

 

 

Trong năm 2018, tiếp tục phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật và nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện công tác này. Tập trung thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn… với các nội dung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, các điều kiện đảm bảo cho công tác theo dõi thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật.

 

Các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo năm công tác theo dõi thi hành pháp luật về Sở Tư pháp trước ngày 30/09/2018. Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn