Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc sử dụng tem điện tử thông minh chống giả truy xuất nguồn gốc hàng hoá (88/VP-KTTH, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi:

Sở Công Thương.

 

 

Xem xét Công văn số 667/IBĐ-VP ngày 26/12/2018 của Công ty TNHH In Ba Đình về việc sử dụng tem điện tử thông minh chống giả truy xuất nguồn gốc hàng hoá, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin về sản phẩm tem điện tử thông minh chống giả truy xuất nguồn gốc hàng hoá của Công ty TNHH In Ba Đình đến các tổ chức, cá nhân sản xuât, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đồng thời có hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện .

(Công văn số 667/IBĐ-VP được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn