Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 29/BCĐ389-VPTT ngày 27/11/2017 (87/VP-KTTH, ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi:

 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

- Cục Hải quan;

- Sở Công Thương.

 

Thực hiện Công văn số 04/VPTT-TH ngày 04/01/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 29/BCĐ389-VPTT ngày 27/11/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:

 

Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân được giao phụ trách, quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công văn số 29/BCĐ389-VPTT, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương (thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) trước ngày 12/01/2018 để tổng hợp, xây dựng báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo hạn định tại văn bản trên.

 

(Bản chụp Công văn số 04/VPTT-TH được gửi kèm theo)

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn