Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc công tác chuẩn bị cho Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH (78/VP-NC, ngày 10/01/2018).

 

           Kính gửi:

Sở Ngoại vụ.

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 02/BC-SNgV ngày 05/01/2018 của Sở Ngoại vụ về Hội nghị trù bị phục vụ chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018, Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH giữa 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 

1. Giao Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì, cùng với các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Ngoại vụ các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang tiếp tục trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình, thành phần tham gia 02 Chương trình nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các vấn đề phát sinh (nếu có). Trong đó, trước mắt chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của tỉnh Lạng Sơn vào dự thảo Bản ghi nhớ Hội nghị lần 9 UBCTLH như sau:

+ 06 tháng đầu năm 2018 thực hiện mở chính thức cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm; thúc đẩy mở chính thức cửa khẩu song phương Bình Nghi – Bình Nhi Quan trong năm 2018, trong đó bao gồm lối thông quan qua khu vực mốc 1035.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đấu nối tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu (cặp chợ) Tân Thanh – Pò Chài, sau khi hoàn thành sẽ trở thành lối thông quan mới thuộc cặp cửa khẩu (cặp chợ) này. Thúc đẩy việc triển khai đấu nối giao thông đường bộ tại các cửa khẩu: Pò Nhùng – Dầu Ái, Co Sâu – Bắc Sơn, Nà Căng – Vượng Anh; thúc đẩy đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và sớm mở chính thức các cửa khẩu (cặp chợ): Co Sâu – Bắc Sơn, Nà Căng – Vượng Anh, Bản Chắt – Bản Lạn.

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn (đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn) trong năm 2019.

+ Thúc đẩy tiếp tục khai thông tuyến vận tải đường sắt Việt Nam – Trung Quốc – Đông Âu vận hành thường xuyên.  

+ Hai bên đồng ý triển khai công tác thí điểm hai bên kiểm tra thông quan tự động cho cư dân biên giới Việt - Trung tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, thúc đẩy nghiên cứu áp dụng thí điểm tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Hai bên cùng nhanh chóng bố trí đủ lực lượng làm việc tại các cửa khẩu, cặp chợ để giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa vào tất cả các ngày trong tuần và các ngày nghỉ lễ, tết, đồng thời thống nhất linh hoạt kéo dài thời gian thông quan trong ngày tại các cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa lớn, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu hai bên.

+ Lạng Sơn và Quảng Tây cùng tích cực thúc đẩy dự án hợp tác xây dựng Khu chăn nuôi gia súc không dịch bệnh khu vực biên giới (Khu giám sát, quản lý dịch bệnh động vật qua biên giới) tại cửa khẩu Na Hình – Kéo Ái.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình, các điều kiện cần thiết khác và xây dựng Đề án tổ chức 02 đoàn đại biểu tỉnh tham gia Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 9 tổ chức tại thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới, thành phố Lạng Sơn chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan để tổ chức 02 đoàn đại biểu tỉnh tham gia Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 9 theo kế hoạch đề ra.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn