Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc bổ sung thành phần dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) (77/VP-KGVX,ngày 10/01/2018).

 

Kính gửi:

 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định,  

  Lộc Bình, Đình Lập;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Cục Hải quan tỉnh;

 

Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 12/GM-UBND về mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008); để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Trung, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập mời thêm thành phần là đại diện chỉ huy các Đồn Biên phòng, lãnh đạo Chi cục Hải quan trên địa bàn dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu UBND huyện nơi đóng quân.

2. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh thông báo cho các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan biết, cử đại biểu tham dự Hội nghị đúng thời gian, thành phần.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn