Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 (13/GM-UBND ngày 09/01/2018).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017,

triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

 

 

Thực hiện Công văn số 21/TTCP-VP ngày 05/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự Hội nghị:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo và Chánh Thanh tra: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn;

- Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Chánh, Phó Văn phòng; Trưởng phòng, Phó phòng Thanh tra tỉnh;

- Trưởng Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ, ngày 16/01/2018.

3. Địa điểm: Trụ sở Viễn thông Lạng Sơn (số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị; phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị;

- Viễn thông Lạng Sơn đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn