Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị mở rộng khuôn viên Trường THPT Vũ Lễ huyện Bắc Sơn (70/VP-KTN, ngày 09/01/2018).

 

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- UBND huyện Bắc Sơn.

 

 

Xem xét Báo cáo số 06/BC-STNMT ngày 05/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mở rộng khuôn viên Trường THPT Vũ Lễ huyện Bắc Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý chủ trương mở rộng khuôn viên Trường THPT Vũ Lễ huyện Bắc Sơn như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên.

2. UBND huyện Bắc Sơn có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định; Thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân mượn đất di chuyển cây trồng để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Vũ Lễ huyện Bắc Sơn thực hiện các thủ tục về thu hồi, giao đất theo quy định của pháp luật.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn