Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Công văn về việc thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn

Thứ Ba, 09/01/2018 - 20:59

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn (Công văn số 29/VP-KTN, ngày 05/01/2018).

 

Người dân chung sức làm đường giao thông nông thôn tại huyện Cao Lộc (baolangson.vn)

Yêu cầu các cơ quan có liên quan rà soát, cân đối, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kinh phí thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trong kế hoạch năm 2018 cũng như các năm còn lại của giai đoạn 2016-2020.

 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể cơ sở và người dân; căn cứ kế hoạch vốn năm 2018 phân bổ hỗ trợ xi măng thực hiện các dự án giao thông nông thôn, ưu tiên với tuyến đường trục thôn, đường trục chính nội đồng đã có sự đóng góp của nhân dân về hiến đất, vật liệu cát, đá và nhân dân tự tổ chức thi công; cần chủ động bố trí lồng ghép nguồn ngân sách cấp huyện và huy động các nguồn lực xã hội khác; trường hợp sử dụng hết xi măng hỗ trợ năm 2018 theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND mà vẫn còn nhu cầu cấp bổ sung, các huyện, thành phố chủ động báo cáo Sở Giao thông vận tải tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn