Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổ chức Trưng bày, triển lãm hoa Lan, thành phố Lạng Sơn, Xuân 2018 (61/VP-KTTH, ngày 08/01/2018).

 

                                       Kính gửi:  

- Sở Công Thương;

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

 

Sau khi xem xét Công văn số 217/HHDN ngày 03/01/2018 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc xin ý kiến tổ chức Trưng bày, triển lãm hoa Lan, thành phố Lạng Sơn, Xuân 2018; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý cho tổ chức trưng bày, triển lãm hoa Lan Xuân Mậu Tuất năm 2018 với thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì, kinh phí thực hiện như đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tại Công văn trên.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, hướng dẫn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động tổ chức trưng bày, triển lãm hoa Lan Xuân Mậu Tuất năm 2018 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đối tác.

(Công văn số 217/HHDN được gửi kèm theo trên hệ thống eoffice và đăng trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn