Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổ chức đêm nhạc Phú Quang tại tỉnh Lạng Sơn (59/VP-KGVX, ngày 08/01/2018).

 

Kính gửi:

 

- Các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   

  Giao thông Vận tải; Y tế; Công an tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- UBND thành phố Lạng Sơn;

- Công ty Điện lực Lạng Sơn.

 

Sau khi xem xét Công văn số 09/SVHTTDL-QLVH ngày 04/01/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức đêm nhạc Phú Quang năm 2018 tại Lạng Sơn, dự kiến địa điểm tại Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, thời gian 20 giờ 00 ngày 27/01/2018 (tức ngày 11 tháng Chạp năm Đinh Dậu), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình đêm nhạc được chu đáo, an toàn. Báo cáo UBND tỉnh tiến độ các công việc triển khai trước ngày 23/01/2018.

2. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, UBND thành phố Lạng Sơn có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các nội dung liên quan để chương trình diễn ra an toàn.

3. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình.

4. Điện lực Lạng Sơn bảo đảm nguồn điện phục vụ cho chương trình.

(Gửi kèm Công văn số 09/SVHTTDL-QLVH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn