Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện Nghị định số 161của Chính phủ về cơ chế đặc thù

Thứ Hai, 08/01/2018 - 21:13

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù (Công văn số 04/VP-KTN, ngày 06/01/2018).

 

Nguồn: Internet

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ và dự án khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 161. Đối với các dự án không đảm bảo tiêu chí quy định tại Nghị định 161 thì triển khai theo các quy định hiện hành của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan.

 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát kỹ quy mô, tính chất các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tăng cường triển khai áp dụng theo cơ chế đặc thù tại Nghị định 161 đối với các công trình quy mô nhỏ, đơn giản để tiết giảm tối đa các chi phí gián tiếp, tập trung kinh phí cho công tác xây dựng công trình, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn