Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp xem xét việc xuất khẩu hàng hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn (11/GM-UBND ngày 06/01/2018).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét việc xuất khẩu hàng hàng hóa

 của Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn

 

 

   Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam; Đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn và một số Công ty thường xuyên xuất khẩu, tái xuất hàng thủy sản qua cửa khẩu Cốc Nam  (Giao Cục Hải quan mời).

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cốc Nam (Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mời).

2. Thời gian: từ 14 giờ, ngày 08 tháng 01 năm 2018 (thứ Hai).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: Xem xét việc xuất khẩu, tái xuất hàng đông lạnh, hàng hải sản tươi sống chở nguyên Container qua cửa khẩu Cốc Nam của Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ.

     Kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn