Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 01 năm  2018

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018

­­­­­­­                          

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

        A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2018) nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc của tỉnh thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2018, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách và gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Bảo đảm huy động và phối hợp các nguồn lực để thực hiện chăm lo, giúp đỡ những gia đình nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trước, trong và sau Tết.

4. Đảm bảo sự phối hợp liên ngành, đồng bộ trong việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng; tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

B. NỘI DUNG

I. HOẠT ĐỘNG THĂM, TẶNG QUÀ VÀ CHÚC TẾT CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

1. Tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công

- Đối tượng: Thương binh, bệnh binh nặng của tỉnh Lạng Sơn đang điều trị tại các Trung tâm điều dưỡng tại các tỉnh: Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nam, mỗi suất quà là 1.000.000 đồng tiền mặt.

- Tặng quà cho các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Anh hùng lực lượng vũ trang đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đại diện thân nhân của liệt sĩ (người thờ cúng liệt sĩ); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; người có công giúp đỡ cách mạng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, mỗi suất quà là 400.000 đồng, 01 cuốn lịch tết (400.000 đồng chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội tỉnh đã cấp cho các huyện, thành phố) và một phần quà tặng của Chủ tịch nước ủy quyền cho tỉnh tặng các đối tượng người có công với cách mạng (hiện nay chưa phân bổ). Trường hợp một người nhưng thuộc hai đối tượng trở lên thì chỉ được nhận một suất quà.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tặng quà cho đối tượng là hộ gia đình nghèo, người lao động trong các doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

          - Tặng 2.300 suất quà cho hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người lao động trong các doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (300.000 đồng mua hiện vật và 200.000 đồng tiền mặt), trong đó:         

          + 100 suất chi từ nguồn Quỹ phát động Tết vì người nghèo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

          + 2.200 suất chi từ nguồn đảm bảo xã hội ngân sách tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Tổ chức thăm và chúc tết các cơ quan, đơn vị và các đơn vị lực lượng vũ trang; một số gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

            - Hình thức tổ chức: Tỉnh tổ chức 11 đoàn, thành phần các đoàn gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 - Đối tượng thăm:

+ Thăm và chúc tết một số đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị. Mỗi suất quà trị giá 5.000.000 đồng (1.000.000 đồng mua quà bằng hiện vật và 4.000.000 đồng tiền mặt).

+ Mỗi đoàn thăm và tặng quà cho 02 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (01 gia đình người có công với cách mạng và 01 gia đình chính sách hoặc 01 gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc trong các doanh nghiệp). Mỗi suất quà trị giá 1.800.000 đồng (300.000 đồng mua quà bằng hiện vật và 1.500.000 đồng tiền mặt).

- Chương trình thăm, chúc tết: Có chương trình riêng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA KHUÔN VIÊN LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN VÀ TƯỢNG ĐÀI ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ

1. Thời gian: Ngày 13/02/2018 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

2. Địa điểm: Dâng hương tại khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ.

3. Chương trình: Có chương trình riêng.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

1. Công tác tuyên truyền

- Thời gian: Từ ngày 29/01/2018 đến hết ngày 16/3/2018 (tức là từ ngày 13 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 29 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn tỉnh.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và tuyên truyền các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

+ Tuyên truyền Lễ hội Xuân Xứ Lạng gắn với quảng bá những tiềm năng phát triển du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và các lễ hội tiêu biểu của tỉnh, nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về sản xuất vụ Đông Xuân; an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Hình thức tuyên truyền:

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố.

+ Tuyên truyền lưu động, trang trí cổ động trực quan trên đường phố; lồng ghép biểu diễn văn hóa nghệ thuật và các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa.

+ Các cơ quan, công sở trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện treo cờ Tổ quốc và trang trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình. Thời gian treo cờ Tổ quốc từ ngày 10/02/2018 đến hết ngày 02/3/2018 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn năm 2018 (gọi tắt là Ban Tổ chức).

 2. Tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn nhân dịp đầu Xuân

- Thời gian: Dự kiến ngày 05/02/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Rạp chiếu bóng Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

 3. Tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng (Theo Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

4. Tổ chức 01 Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào đón giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018 gắn với chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

- Thời gian: Từ 20h00’, ngày 15/02/2018 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Trung tâm các huyện, thành phố Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

5. Tổ chức Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2018 gắn với Lễ hội Bủng Kham, huyện Tràng Định (có kịch bản chương trình chi tiết riêng).

- Thời gian: Khai mạc 09h00’, ngày 27/02/2018 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Địa điểm: Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định.

- Cơ quan thực hiện: UBND huyện Tràng Định chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan.

  6. Tổ chức Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018

- Thời gian: Từ ngày 10/02/2018 đến ngày 25/02/2018 (từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Địa điểm: Thư viện tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Lạng Sơn.                                                                                 7. Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch gắn với khai mạc Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn ( Theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

          - Thời gian: Dự kiến diễn ra từ ngày 08/3/2017 đến ngày 14/3/2018 (tức là từ ngày 21 đến hết ngày 27 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

 - Địa điểm tổ chức: Thành phố Lạng Sơn, các huyện trong tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

8. Tổ chức Hội chợ Hoa xuân

          - Thời gian: Dự kiến diễn ra từ ngày 09/02/2018 đến ngày 15/02/2018 (tức là từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

9. Tổ chức Hội chợ Thương mại

          - Thời gian: Dự kiến diễn ra từ ngày 25/01/2018 đến ngày 03/02/2018 (tức là từ ngày 09 đến ngày 18 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

         10. Các hoạt động do UBND cấp huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức

          - Tổ chức 01 Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào đón giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018 gắn với chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

         - Tham gia, hưởng ứng các hoạt động Lễ hội Hoa Đào; Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2018 theo Kế hoạch.

- Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 Lễ hội tiêu biểu để chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 với quy mô cấp huyện, thành phố; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức, quản lý tốt các Lễ hội trên địa bàn.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai các hoạt động trang trí tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA TẦM THẤP CHÀO ĐÓN GIAO THỪA TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

1. Thời gian: Vào 24h00’, ngày 15/02/2018 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

2. Số lượng điểm bắn và thời lượng bắn: 11 điểm, trong đó:

-  Thành phố Lạng Sơn: 01 điểm, thời lượng 15 phút.

- 10 huyện thuộc tỉnh: Mỗi huyện tổ chức bắn 01 điểm tại trung tâm thị trấn huyện. Riêng huyện Cao Lộc địa điểm bắn tại thị trấn Đồng Đăng, thời lượng bắn: 10 phút/điểm.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hóa và các nguồn tài chính hợp pháp khác. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động huy động nguồn kinh phí xã hội hoá, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đăng ký và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổ chức bắn pháo hoa theo quy định.

- Cơ quan thực hiện vận động xã hội hóa và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác: Sở Tài chính, UBND các huyện.

- quan thực hiện bắn pháo hoa: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.

V. TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO”

- Thời gian: Ngày 21/12/2017 (Đã thực hiện).

- Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

VI. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY NĂM 2018” CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

- Thời gian: Dự kiến hoàn thành trước ngày 31/01/2018 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh.

VII. GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN ĐẦU XUÂN

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 16/3/2018 (tức ngày 29 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

- Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

VIII. GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

- Thời gian: Dự kiến trước ngày 12/02/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

IX. GẶP MẶT CÁC CÁN BỘ LÃO THÀNH

- Thời gian: Ngày 29/01/2018 (tức ngày 13 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Hội trường nhà khách Tỉnh ủy.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu xây dựng Chương trình thăm, tặng quà và chúc Tết của lãnh đạo tỉnh; Chương trình Lễ dâng hương, dâng hoa khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ.

- Chủ trì phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan liên quan chuẩn bị các phần quà tặng và phân phối 2.300 suất quà cho hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người lao động trong doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về triển khai công tác thăm hỏi, tặng quà Tết đến các huyện, thành phố trên nguyên tắc tránh trùng lặp, không bỏ sót đối tượng, đảm bảo minh bạch, công khai.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn năm 2018 và cụ thể hóa các nội dung về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và lựa chọn tổ chức 01 Lễ hội điểm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác quản lý Lễ hội và hướng dẫn triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng - mừng Xuân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Sở Tài chính

- Trên cơ sở dự toán các đơn vị liên quan lập, Sở Tài chính thẩm định, cân đối kinh phí đảm bảo các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, gắn với các hoạt động mừng Đảng trên địa tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Công Thương tăng cường quản lý, bình ổn giá các mặt hàng trên địa bàn, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức vận động xã hội hóa và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

4. Sở Công Thương

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố cùng với các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các nguồn hàng tiêu dùng phục vụ Tết.

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời những trường hợp nâng giá đột biến, tăng cường công tác quản lý điều hành và phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo việc bình ổn giá cả thị trường phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại và Chợ hoa Xuân, cây cảnh theo Kế hoạch.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây, trồng hoa Đào và ra quân đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

6. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn quy trình thủ tục và đón tiếp các đoàn Đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc sang tham dự Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2018 theo đúng quy định ngoại giao.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, đưa tin phản ánh rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho UBND tỉnh Chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí.

8. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách dịp trước, trong và sau Tết; ổn định giá cước vận chuyển, giá vé hành khách. Phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

9. Sở Y tế

Chỉ đạo các bệnh viện, các Trung tâm y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, phương tiện ứng trực cấp cứu, tổ chức trực ban 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết, nhất là đối với các trường hợp bị tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018; tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng trồng rau, việc sử dụng thuốc thú y, hóa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, sản xuất, kinh doanh, chế biến, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đề ra. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chuẩn bị địa điểm và tập huấn cho các lực lượng tham gia bắn pháo hoa chào đón giao thừa, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực bắn.

- Chủ động thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đề xuất các đơn vị để Đoàn của tỉnh đến thăm, chúc Tết và thông báo tới các đơn vị chuẩn bị bố trí đón tiếp khi Đoàn đến.

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu, du khách tham quan và Nhân dân khu vực biên giới Việt - Trung vào Lạng Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2018.

- Chủ động thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đề xuất các đơn vị để Đoàn của tỉnh đến thăm, chúc Tết và thông báo tới các đơn vị chuẩn bị bố trí đón tiếp khi Đoàn đến.

12. Cục Hải quan tỉnh

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn đại biểu nước bạn Trung Quốc, du khách tham quan và Nhân dân khu vực biên giới Việt - Trung làm thủ tục tại cơ quan Hải quan khi sang thăm và tham dự các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất và khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2018.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết nhanh gọn các thủ tục thông quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

13. Công an tỉnh

          - Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm diễn ra các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018 theo Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán và các lễ hội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ…

          - Chủ động thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc ngành quản lý; đề xuất các đơn vị để Đoàn của tỉnh đến thăm, chúc Tết và thông báo tới các đơn vị chuẩn bị bố trí đón tiếp khi Đoàn đến.

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho tỉnh Chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí.

15. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể

Phối hợp chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nếp sống văn minh trong mùa lễ hội gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết theo kế hoạch.

16. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Xây dựng Chương trình, Kế hoạch chi tiết tổ chức Chương trình “Tết sum vầy năm 2018”.

17. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Tổ chức tốt Chương trình Lễ phát động “Tết vì người nghèo”; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các phần quà tặng và phân phối 2.300 suất quà cho hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người lao động trong doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Phát huy và kêu gọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để hỗ trợ những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết đầm ấm, tươi vui.

- Chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều tiết, phân bổ phần quà tặng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo hợp lý, tránh trùng lặp, bỏ sót các đối tượng được thụ hưởng.

18. Hội Nhà báo tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội báo Xuân Mậu Tuất năm 2018.

- Phối hợp, chỉ đạo các Hội viên tăng cường viết tin, bài phản ánh về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

19. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động theo kế hoạch. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh cung cấp các ấn phẩm, tạp chí để tổ chức trưng bày Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018.

- Phát hành số tạp chí đặc biệt với chủ đề mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 và tăng cường việc đăng tải tin, bài phản ánh về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân trên tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng.

20. Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh

- Tăng cường xây dựng các tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất và Lễ hội xuân Xứ Lạng 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đồng thời tích cực tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2018 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

21. Báo Lạng Sơn

- Phát hành số báo đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Tăng cường xây dựng các tin, bài tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất, khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2018; tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2018.

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh cung cấp số báo Tết của Báo Lạng Sơn để phục vụ trưng bày triển lãm Hội Báo Xuân Xứ Lạng 2018.

22. Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn

- Chủ động xây dựng Kế hoạch thăm, chúc tết và Chương trình dâng hương, dâng hoa khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Kế hoạch mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Chủ trì tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng và sự kiện đếm ngược thời gian vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán vào tối 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trang trí tạo điểm nhấn tại một số khu vực, trụ sở cơ quan trên trục đường giao thông chính khu vực trung tâm thành phố; chỉ đạo tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, khai mạc Lễ hội Xuân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí trụ sở cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, thực hiện nếp sống văn minh trong mùa Lễ hội. Tổ chức các hoạt động ra quân đầu Xuân thiết thực, hiệu quả.

23. Uỷ ban nhân dân các huyện

- Chủ động xây dựng kế hoạch thăm, chúc tết, tổ chức dâng hương, viếng các Nghĩa trang Liệt sĩ và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn quản lý, khuyến khích tổ chức sự kiện đếm ngược thời gian vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán vào tối 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập đỏ cùng cấp chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của tỉnh cho người có công và hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo tăng cường công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, khai mạc Lễ hội Xuân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách; chỉ đạo tổ chức 01 Lễ hội điểm trên địa bàn quản lý; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí trụ sở cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, thực hiện nếp sống văn minh trong mùa Lễ hội.

- Tổ chức các hoạt động ra quân đầu Xuân thiết thực, hiệu quả.

24. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch đề ra.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn