Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 08/01/2018 đến Chủ nhật ngày 14/01/2018)

Thứ Năm, 04/01/2018 - 15:01

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 08/01/2018

 

THỨ BA

Ngày 09/01/2018

 

THỨ TƯ

Ngày 10/01/2018

 

THỨ NĂM

Ngày 11/01/2018

 

THỨ SÁU

Ngày 12/01/2018

 

THỨ BẢY

Ngày 13/01/2018

 

CHỦ NHẬT

Ngày 14/01/2018

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự làm việc tại Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự làm việc tại UBND huyện Văn Quan

Sáng: 8h Họp Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức, xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

 

Chiều: 14h Dự làm việc với Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh

 

Chiều: Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Sở Nội vụ

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái tại khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn.

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Sở Xây dựng

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 13h30 Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính năm 2017

Sáng: 8h Họp xem xét nội dung  thành lập cụm CN địa phương số 2, xã Hợp Thành; việc phát triển cụm CN trong khu vực xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc.

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Hội nghị tổng kết công tác  năm 2017 của Công ty Điện lực

Sáng: 8h Dự Hội nghị tổng kết công tác  năm 2017 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh

 

 

Chiều: Họp xem xét việc xuất khẩu hàng hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn

Chiều: 13h30 dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 13h30 Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Công Thương

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30 Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh mở rộng Quý IV năm 2017

Sáng: 8h Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác VHTT&DL năm 2018

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 13h30 Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của LĐLĐ tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Sở Y tế

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn