Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 01/01/2018 đến Chủ nhật ngày 07/01/2018)

Thứ Sáu, 29/12/2017 - 21:43

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 01/01/2018

 

THỨ BA

Ngày 02/01/2018

 

THỨ TƯ

Ngày 03/01/2018

 

THỨ NĂM

Ngày 04/01/2018

 

THỨ SÁU

Ngày 05/01/2018

 

THỨ BẢY

Ngày 06/01/2018

 

CHỦ NHẬT

Ngày 07/01/2018

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ tết dương lịch

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác trật tự ATGT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Sáng: 8h Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Tư pháp

 

Sáng: 8h Họp trực tuyến với UBND các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

 

Chiều: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ tết dương lịch

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành nông nghiệp năm 2017

 

Sáng: 8h Họp trực tuyến với UBND các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

 

Chiều: 14h Dự kiểm điểm công tác năm 2017 của tập thể và cá nhân Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Sở GTVT

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ tết dương lịch

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Kiểm tra công tác chống buôn lậu khu vực huyện Văn Lãng, Cao Lộc

Sáng: 8h30 Dự Lễ ký kết thoả thuận phối hợp giữa UBND tỉnh và các ngân hàng thương mại Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Họp trực tuyến với UBND các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 13h30 Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục QL Thị trường

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ tết dương lịch

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Họp trực tuyến với UBND các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2018

13h 30 dự hội nghị tổng kết của Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Lạng Sơn

 

Chiều: 14h Dự kiểm điểm công tác năm 2017 của  tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự kiểm điểm công tác năm 2017 của  tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Y tế

Chiều: 14h Dự kiểm điểm công tác năm 2017 của  tập thể và cá nhân lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn