Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 25/12/2017 đến Chủ nhật ngày 31/12/2017)

Thứ Sáu, 22/12/2017 - 14:53

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 25/12/2017

 

THỨ BA

Ngày 26/12/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 27/12/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 28/12/2017

THỨ SÁU

Ngày 29/12/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 30/12/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 31/12/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12

Sáng: 8h Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: 14h Dự Hội thảo khắc phục những chồng chéo, bất cập trong phân cấp quản lý một số công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, công cộng

Chiều: 14h Dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12

Sáng: 8h Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

9h30 Làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực X, tại thành phố Thái Nguyên

 

Sáng: 8h Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

 

 

Chiều: 14h Họp xem xét lộ trình chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành Công ty cổ phần

 

Chiều: 14h Họp Tổng kết Ban Đổi mới Phát triển Doanh nghiệp tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12

Sáng: 8h Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn