Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Thứ Hai, 18/12/2017 - 22:09
Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là: 36.537 hộ

UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (Quyết định số 2426 /QĐ-UBND, ngày 16/12/2017).

 

Theo đó, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là: 36.537 hộ, chiếm tỷ lệ 19,07% (giảm 3,3% so với năm 2016, tương đương giảm 5.953 hộ). Tổng số hộ cận nghèo là: 22.801 hộ, chiếm tỷ lệ 11,9% (giảm 0,15% so với năm 2016, tương đương giảm 90 hộ).

 

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và xây dựng các mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2017./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn