Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính

Thứ Hai, 18/12/2017 - 15:03
Ảnh minh họa

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số: 2421/QĐ-UBND, ngày 16/12/2017).

 

Cụ thể: Thủ tục hành chính cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện là 33 thủ tục; thủ tục hành chính cấp huyện  là 22 thủ tục; thủ tục hành chính cấp xã là 05 thủ tục.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn