Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường tiết kiệm điện

Thứ Hai, 18/12/2017 - 15:00
Tắt các thiết bị sử dụng điện khi không cần thiết.

UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Công văn số 1341/UBND-KTN ngày 15/12/2017).

 

Yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện;  Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm; Công ty Điện lực Lạng Sơn tập trung thực hiện tốt các quy định, giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 34/CT-TTg và các Chương trình, Kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn