Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phê duyệt Đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và khu vực cửa khẩu Chi Ma

Thứ Năm, 14/12/2017 - 16:41

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2391  /QĐ-UBND, ngày 12/12/2017).

 

Nguồn: Internet

Theo Quyết định, phê duyệt Đề án thí điểm do Công ty TNHH Xuân Cương và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT đề xuất, trong thời gian 03 năm.

 

Số lượng phương tiện của công ty TNHH Xuân Cương là 120 đến 150 xe, Công ty cổ phần Dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT là 10 đến 20 xe. Phạm vi tuyến đường và thời gian hoạt động thực hiện theo Quyết định số 2123 của UBND tỉnh.

 

Công ty TNHH Xuân Cương và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất nhập khẩu  tổng hợp Chi Ma HTT phải tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh tham gia hoạt động thí điểm, điều kiện đối với người điều khiển và xe tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế; đồng thời chấp hành các quy định tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh.

 

Khánh Ly

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn